Τούτουλη, Μέγαρα, Αττικής - Τ.Κ.: 19100

Τηλέφωνο: 2296090377

E-mail: info@toumpaniariseggs.gr

Υπεύθυνος: ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Κατηγορία: ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ

Επισκεψιμότητα: 22026

Ιστοσελίδα: http://www.toumpaniariseggs.gr